2019-07-24

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych

Dopuszczalne będzie prowadzenie i przechowywanie tylko całej dokumentacji albo w formie papierowej, albo w formie elektronicznej – nie zaś mieszanej. Taka zasada dotyczyła zarówno teczek osobowych pracowników, jak i pozostałej dokumentacji kadrowo-płacowej. Rozporządzenie mówi bowiem, że do dokumentacji gromadzonej od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych. Stosuje się nowy okres przechowywania dokumentacji (10 lat). Pracodawcy mają obowiązek założenie i prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, nawet w przypadku zatrudniania jednego pracownika. • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w razie jej nie odebrania. Od tej daty dopuszczalna będzie jedna z dwóch alternatywnych form prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej. W sprawie dokumentacji pracowniczej, regulujące. W zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Aktualnie w przepisach nie ma wyraźnego nakazu wykonywania kopii dokumentacji z teczki osobowej na żądanie pracownika (kopiowanie uznaje się oczywiście za dopuszczalne – ale nie nakazane). Instrukcja prowadzenia dokumentacji pracowniczej w firmie. Okresy przechowywania dokumentacji liczone są w zależności od daty nawiązania poszczególnych stosunków pracy i oddzielnie dla każdego z nich. Doświadczenia i aktualne interpretacje po wejściu w życie nowych przepisów z zakresu dokumentacji pracowniczej. W razie nie skorzystania przez pracownika z tego uprawnienia, pracodawca będzie mógł zniszczyć poprzednią postać takiej dokumentacji nie będzie to jednak obowiązkiem pracodawcy. Prezentacja praktycznych wniosków wynikających ze stosowania znowelizowanego kodeksu pracy i przepisów o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz pierwsze interpretacje. Wyrażam zgodę na profilowanie (utworzenie profilu), w tym na przechowywanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym informacji,. Ustawa wprowadza nowy, 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, zamiast obecnie obowiązujących. Poprzednią postać dokumentacji pracowniczej możesz zniszczyć po upływie 30 dni od dnia poinformowania pracowników o możliwości jej odbioru. Pamiętaj, że o zmianie postaci przechowywania dokumentacji musisz poinformować także byłych pracowników: na piśmie lub elektronicznie. Obowiązkowe i dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (kadrowej). Wydaje się, że wysokie koszty związane z „przełożeniem” dokumentacji spowodowały odejście od pierwotnego pomysłu. Zapraszamy do udziału w szkoleniu także osoby zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawidłowego wydawania świadectw pracy. Wkrótce kolejne publikacje w tematyce dokumentacji pracowniczej, śledź mój blog i zasubskrybuj, a nie ominie Cię żaden wpis. Co więcej, jeśli pracodawca będzie miał zamiar powrócić do papierowej wersji dokumentacji pracowniczej będzie mógł to w każdej chwili uczynić.

Zobacz także